ખમ્મા મારા વીરા | Khamma Mara Veera Rakesh Barot New Gujarati Song Lyrics

 Singer Rakesh Barot new latest Gujarati song Khama Mara Veera lyrics.

ખમ્મા મારા વીરા | Khamma Mara Veera | New Raksha Bandhan 2022 Song New Gujarati Rakesh Barot.

  Song credits:

Singer: Rakesh Barot, Devika Rabari

Artists: Rakesh Barot, Devika Rabari, Komal Panchal, Ishwar Samikar

Producer: Red Velvet Cinema

Director: Anand Mehra

Creative Head: Dhyey Films & Team

Technical Support: Jenish Talaviya

Production Management: Jigar Bhatiya

Music: Ravi Nagar, Rahul Nadiya

Lyrics: Chandu Raval

Co-Artists: Tashva Bharmbhatt

DOP: Sunil Panchal

Camera Assistant: Suresh Raval

Edit: Ravindra S. Rathod

Production: Vijay Mudi Parmar

Light: Suresh Raval, Hitesh

Spot: Bhupendra Rathod, Manish

Special Thanks: Rajesh Thakor, Savan Bhai

Video By: Sumaar Media Works

Khamma Mara Veera, Rakesh Barot: Song Lyrics

Ho Veera mara 

He ushi medi na kamad ughado ughado 

He ushi medi na kamad ughado beni pavo tadha nil malva avyo taro madi jayo veer

He duniya dhali sirah popat kotravu mate resmi vala cheer bhale aya khama mara madi jaya veer 

He ushi medi na kamad ughado beni  pavo tadha nil malva avyo taro madi jayo veer

Ho khama khama khama tane mali gya veer

Ho maro bhaaylo mari ankhnu ratan se  mari dhadkan ma rame maru dhukh dur se

Ho beni mari nano hato tyare beni lad re ladavti maru pet bharva kali majuri tu karti 

He veera viti gayeli valo have melo khavdavu mithi khir

Khama khama khama tane mali gya veer

He ushi medi na kamad ughado beni pavo tadha nil malva avyo taro madi jayo veer

Bhale aya khama mara madi jaya veer 

Ho beni mari

Ho shukh dhuk ni vato beni tame amne karjo kitha jevu hoyto beni sonu na rakhjo

Sasru malu se sav re sonanu sasu sasra ne ee bol mayalu

He tare dhukno dado kadi na uge tare shukna salke neer hoterini ashi bole beni taro veer

He duniya dhali sirah popat kotravu mate resmi vala cheer bhale aya khama mara madi jaya veer 

He malva ayo beni madi jayo veer

He bhale aya khada maramadi jaya veer

He tane malva aya madi jayo veer 

He bhale aya khada maramadi jaya veer

Leave a comment