રિહામણા – Jignesh Barot Pareshdan Gadhvi Gujarati Remix Song Mp3

રિહામણા – Manamna Jignesh Barot Pareshdan Gadhvi Rihamna Manamna Remix Song Mp3 Download, New Gujarati Sad Song

Rihamna Manamna

Song Name: રિહામણા
Artist: Jignesh Barot, Pareshdan Gadhvi
Label: Aayal Studio

Watch Full Song:


 

More related Gujarati songs:

DJ Remix તારા ગોમમાં આયો | Dilip Thakor Mp3 Download

New DJ Remix Lal Lugda Peri Masing Kare | લાલ લૂગડા પેરી મેચિંગ કરે Mp3 Download

Mari Hambhad Lenari Jati Rahi | મારી હંભાળ લેનારી જતી રહી Gujarati MP3 Song Download

Man Sayba Ni Mediye Ho | મન સાયબા ની મેડિયે | Gujarati Song Mp3 Download

Mari Sambhal Le Nari Jati Re Rahi – Alvira Mir New Song 2022

Leave a comment