શું પુછો છો મુજને કે હું શું કરૂં છું Su pucho cho mujne k hu su karu chu Narayan swami Bhajan

Sun pucho cho mujne k hu su karu chu Narayan swami Bhajan

Download Mp3

Narayan Swani Nu Bhajan Su Pucho Cho Mujhne K Hu Su Karu Chu Mane Jya Game Tya Haru Chu Faru Chu Bhajan Mp3 Download.

Su Pucho Cho Mujhne Aa Bhajan Sri Narayan Swami Ye Gayelu Che Ane Aa Bhajan Ne Mp3 Download Karva Mate Uper Link Aapeli Che Tya Thi Tame Aaj Geet Ne Download Kari Sakcho.

Amari Website Per Aavva Mate Tamaro Aabhar Ane Tamare Bija Bhajan Ane Gujarati Geeto Sambhal Hoy To Amari Website Per Tamne Gujarati Geeto Ane Bhajan Mali Jase To Ek Vaar Jaroor Chek Karjo.

More Bhajan By Narayan Swami:

Leave a comment