સમજણ જીવન માથી જાય તો તો જોયા જેવી થાય Samjan jivan mathi jaay Narayan swami Bhajan

Samjan jivan mathi jaay Narayan swami Bhajan

Download Mp3

Narayan Swami (1923-2000) was a revered saint and spiritual leader from Gujarat, India. He dedicated his life to spreading the message of love, compassion, and devotion through his teachings and his music. Narayan Swami composed and sang hundreds of bhajans in Gujarati and Hindi, which are still popular among his followers today.

Samjan Jivan Mathi Jay To Joya Jevi Thay Bhajan Mp3 Download

Samajan Jivan Mathi Jay Aa Bhajan Sri Narayan Swami E Gayelu Che Ane Aa Bhajan Ne Mp3 Ma Download Karva Mate Ame Niche Google Drive Ni Link Aape Che Tya Thi Tame Aa Bhajan Ne Download Kari Sakcho.

Aava Dhana Badha Gujarati Bhajan Ane Geeto Amari Website Per Tamne Mali Jase To Amari Website Per Time To Time Visit Karta Rahejo Dhanywad Mitro Download Karo Ane Enjoy Karo Juna Bhajano Ane Geeto.

More Bhajan By Narayan Swami:

Leave a comment