Pasand Amari Pan Bov Lajavab Se Gujarati Song Lyrics

Pasand Amari  gujarati song

Pasand Amari Pan Bov Lajavab Se Gujarati Song Lyrics, Vijay Suvada Latest New Gujarati Love Song.

About song:

  • Singer: Vijay Suvada
  • Artists: Yuvraj Suvada, Bhumi Chauhan
  • Music: Vipul Prajapati, Shashi Kapadiya
  • Lyrics: Dharmik Bamosna, Vijay Sisodara
  • D.O.P.: Dhruv Bhatiya
  • Editor: Montu Rajput
  • Director: Vishnu Thakor – Adalaj
  • Producer: Gunvant Thakor
  • Music Label & Copyright: Jigar Studio

Pasand Amari Song lyrics:

Ho Ho Ho, Ho Pasand Amari Pan Bov Lajavab Se

Ho Pasand Amari Pan Bov Lajavab Se, Udaran Tamaruj Lailo

He Mara Dil Na Dastavej Tara Naam Se (2)

Tame Talasi Lailo Ho Ekj Dil Aapyu Se Bhagavane Ej Dil Ane Didhu Tane Dane, Ketla Vala E Joylo

Ho Pasand Amari Pan Bov Lajavab Se (2)

Udaran Tamaruj Lailo Dakhlo Tamaroj Lailo

Ho Ragoma Rome Re Rom Khile Re Utha Tame Jova Nen Khudthi Re Utha

Ho Akhe Ange Re Prem Umarkha Jagya Jayar Thi Tamara Rang Amne Re Lagya

Ho Joya Se Sahera Dhna Aa Jagat Ma Je Joya Pan Tamara Thi Hethma 

Udaran Tamaruj Lailo,

Ho Pansand Amari Pan Bov Lajavab Se (2)

Udaran Tamaruj Lailo

Dakhlo Tamaroj Lailo

Ho Taru E Maro Ne Maru E Taru Pota Nu Kare E Ej Aapdu Valu

Ho Ho Gumaya No Hisab Kyare Rakhyo Se Tu Maline Aand Ame Rakhyo Se

Ho Seli Ne Pheli Tujh Pasand Se Tara Vina Baki Kayna Pasand Se

Dakhlo Tamaroj Lailo

Ho Pansand Amari Pan Bov Lajavab Se (2)

Udaran Tamaruj Lailo (2)

Dakhlo Tamaroj Lailo

Udaran Tamaruj Lailo

END.

Watch the full video:

Leave a comment